Emocje

artykuły pełne emocji

Zaburzenia psychiczne

Rozpowszechnienie, ENCP czyli European College of Neuropsypharmacology po wykonaniu badań, twierdzi, że blisko 170 milionów obywateli Europy w każdym roku ma objawy schorzeń psychicznych i mózgu, takich jak: zaburzenia depresyjne, lękowe, snu, zespoły amnestyczne. Warto wspomnieć, że liczba ta stanowi prawie 40% naszej populacji. A nie uwzględniono tu jeszcze najbardziej popularnych chorób psychicznych np. alkoholizmu

Wnioski wynikające z naukowych europejskich raportów są zastraszające. Wynika z nich, że zaburzenia psychiczne stanowią główne wyzwanie służby zdrowia Europy w XXI wieku. Wg badaczy jedynie 30% osób z zaburzeniami psychicznymi, otrzymuje specjalistyczną opiekę medyczną i korzysta z psychofarmakoterapii. Dodatkowo, nawet te osoby otrzymują pomoc często z wieloletnim opóźnieniem.
Psychiatrzy uważają, ze dotarcie do osób chorujących psychicznie, które są pozbawione specjalistycznego leczenia stanowi obecnie główne zadanie psychiatrii. Temu zagadnieniu poświęcone są współczesne zjazdy i konferencje naukowe. Jest to szczególnie trudne w naszym kraju, gdzie na wizytę w Poradni Zdrowia Psychicznego oczekuje się kilka miesięcy. Pewnym rozwiązaniem jest korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Jednak psychiatra Warszawa Praga, czyli oferta prywatnych gabinetów tez nie jest wystarczająca. Okres oczekiwania na wizytę prywatną, stale się wydłuża, doświadczeni specjaliści są oblegani.
Starannie przeprowadzone badanie, którym objęto trzydzieści państw europejskich i ponad pięćset milionów osób z EU i Szwajcarii, Norwegii, Islandii, potwierdza, że w ciągu kilku lat zachorowalność na zaburzenia psychiczne wzrosła o kilkanaście procent. Ma to pewien związek ze starzeniem się społeczeństwa Europy i stałym wzrostem rozpoznawania otępień. Warto tu dodać, ze nie uwzględniono w badaniu ważnego czynnika związanego z uzależnieniami, a leczenie alkoholizmu stanowi również podstawowy dzisiejszy problem psychiatrii.
Najnowsze badania europejskie uwzględniające blisko sto chorób psychicznych głównie: zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenię, alkoholizm, choroby neurologiczne, w tym padaczkę, zespoły amnestyczne, choroby pozapiramidowe, SM, wskazują, że ponad połowa z nas cierpi na schorzenia mózgu.
Trzeba tu wspomnieć, że wspomniane choroby stają się jednym z głównych problemów społecznych, generują ogromne wydatki, powodują inwalidyzację, są przyczyną zgonów. Przewidywania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stają się coraz bardziej zatrważające. Rokowania wskazują, ze w 2020 roku zaburzenia depresyjne będą drugą chorobą generującą koszty społeczne po chorobach nowotworowych. Wg naukowców najczęściej występującymi chorobami mózgu są: zaburzenia afektywne, otępienia, w tym przeważnie choroba Alzheimera, choroba alkoholowa i zaburzenia krążenia mózgowego
Z wyliczeń ekonomicznych wynika, ze w 2005 roku zaburzenia psychiczne kosztowały Europę blisko czterysta milionów Euro, współcześnie same bezpośrednie koszty są dużo wyższe i spodziewamy się ich stałego wzrostu.
Wnioskując, trzeba znacząco zwiększyć nakłady na psychiatrię, rozwinąć pomoc specjalistyczną dla pacjentów, ponieważ zaburzenia psychiczne zaczynają stanowić obecnie najpoważniejszy problem medycyny..

Komentarze są wyłączone