Emocje

artykuły pełne emocjiPomoc NZOZ Terapia uzależnień, leczenie alkoholizmu - klinika Medox 22-785-58-62 , info@medox.org.pl

Październik 13, 2016
by admin
Komentarze są wyłączone

Metody leczenia depresji

Metody leczenia depresji

Depresja jest chorobą o wielu twarzach. Niezbędne więc wydaje się leczenie jej różnymi metodami. Na szczęście środki farmakologiczne to nie jedyny sposób na leczenie tej ciężkiej i coraz częstszej choroby. Leczenie depresji to przede wszystkim odpowiednia diagnoza. Nie da nam jej lekarz rodzinny, więc koniecznie jest udanie się do psychiatry. Diagnozy depresji nie stwierdzi także psycholog, choć ten może nam pomóc poprzez psychoterapię.

Leczenie farmakologiczne

Obecnie najczęściej leczy się depresję lekami antydepresyjnymi. Są one najchętniej stosowane i przepisywane przez lekarzy psychiatrów. Ich zadaniem jest zmniejszenie lęku oraz niepokoju, wzbudzenie chęci do działania, ale przede wszystkim poprawienie nastroju chorego. Antydepresanty dobrze radzą sobie także z problemami ze snem czy powszechną w depresji anhedonią. Często wraz z lekami tego typu zachęca się chorego do stosowania leków uspokajających oraz nasennych. Nierzadko bowiem chory na depresję jest niespokojny i cierpi na bezsenność związaną z gonitwą negatywnych myśli. Stosowanie takich leków jest jednak niekoniecznie pozytywne, bowiem są bardzo uzależniające.

Zdrowy człowiek

Zdrowy człowiek

Psychoterapia depresji

Głównym zadaniem psychoterapii jest wzmocnienie efektów leczenia farmakologicznego. Jednak ten rodzaj leczenia jest trudny, ze względu na zaburzone pojmowanie rzeczywistości przez chorego. Widzi on świat w czarnych barwach, wszystko wydaje mu się beznadziejne i głównym zadaniem psychoterapeuty jest nawrócenie myślenia chorego na dobre tory. Depresja ma także różne podłoże, a problemów natury psychicznej nie wyleczą efektywnie leki. Dlatego bardzo często psychoterapia jest niezbędna do odpowiedniego pojmowania świata, rozwiązania problemów wszelkiej natury, a także pracy nad sobą. Często chory musi dobrze poznać samego siebie, by móc rozwiązać swoje problemy. Psychoterapia nie jest więc przymusem w leczeniu depresji, ale często bywa niezbędnym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Znalezienie przyczyny zaburzenia jest bowiem często konieczne do pełnego wyleczenia. czytaj dalej

Lipiec 21, 2016
by admin
Komentarze są wyłączone

Unikaj uzależnień jatrogennych

uzależnienie od lekówJatrogenia oznacza „pochodzące od lekarza”. Oczywiście najczęściej używa się określenia jatrogenny w stosunku do błędów lekarskich lub działań w wyniku których pacjent poniósł stratę, uszczerbek na zdrowiu. Niestety w przypadkach lekomanii prawie zawsze mamy do czynienia z jatrogenią. Celowe wywołanie uzależnienia pacjenta od leków praktycznie się nie zdarza. Natomiast wiele leków ma potencjał uzależniający i uzależnienie powstaje jako działanie niepożądane. Leki te są ordynowane pacjentom w związku z ich schorzeniami, a brak wyczerpującej informacji lub zlekceważenie jej przez pacjenta,  czasami prowadzą do uzależnienia jatrogennego.

Do grup leków, które często wywołują lekomanię jatrogenną zaliczamy:

  1. leki uspokajające i przeciwlękowe to głownie benzodiazepiny, ocenia się że już kilkudniowe podawanie może stanowić zagrożenie uzależnieniem, a na pewno stosowanie powyżej 14 dni musi posiadać istotne uzasadnienie kliniczne. Leczenie uzależnienia od benzodiazepin z reguly jest trudne, powodzenie zależy od osobowości pacjenta, istnienia dodatkowych schorzeń somatycznych lub psychicznych, długości okresu przyjmowania. Odstawienie BZD musi przebiegać pod opieką lekarza z odpowiednim doświadczeniem. Pacjentowi grożą drgawki(padaczka), zaburzenia świadomości, majaczenie, inne psychozy. Detoksykacja przebiega według rożnych schematów, w trybie ambulatoryjnym może trwać nawet kilka lat i z reguły jest mało skuteczna. W trybie hospitalizacji trwa przeważnie 4 do 8 tygodni, często kończy się sukcesem, niestety w przebiegu uzależnienia od BZD często obserwuje się nawroty. czytaj dalej

Lipiec 5, 2016
by admin
Komentarze są wyłączone

Nowy serwis – odwyk.com.pl

Ośrodek leczenia uzależnieńTematyka uzależnień wciąż przewija się w naszych artykułach. Naszą wiedzę czerpiemy głównie ze źródeł naukowych, wywiadów i rozmów z profesjonalistami zajmującymi się tym problemem. Nasze teksty często poddajemy recenzjom specjalistów, dokonujemy korekt gdy popełnimy merytoryczne błędy. To oczywiste, że żadna lektura nie zastąpi wizyty u specjalisty, jednak stawiamy sobie za cel uświadamianie czytelnika. Problem uzależnień, choć to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych, wciąż jest traktowany filozoficznie. Nasi czytelnicy pewnie zwrócili uwagę, że traktujemy zespoły uzależnień jako ciężkie, często śmiertelne choroby mózgu. I staramy się zwrócić uwagę, ze ich leczeniem powinni zająć się medycy, lekarze i wyszkolony personel pomocniczy. Dlatego gdy znajdziemy w internecie źródła o podobnych poglądach i wg nas profesjonalne staramy się je przybliżyć naszym użytkownikom. czytaj dalej

Kwiecień 25, 2016
by admin
Komentarze są wyłączone

91 nowych specjalistów terapii uzależnień

W dniach 14-15-16 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się XXXIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła, że w dniach 14-16 marca 2016 roku odbyły się egzaminy certyfikujące dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Do egzaminów przystąpiło 121 osób, 117 z nich starało się o tytuł specjalisty, pozostałe 4 aplikowały do stopnia Instruktora. czytaj dalej

Październik 23, 2014
by admin
Komentarze są wyłączone

Ile może kosztować tabletka nasenna?

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje przyjęcie jednej tabletki nasennej, wcale nie jest jednoznaczna. Oczywiście koszt zakupu leku w aptece łatwo ustalić, to z reguły od 5 do 30 PLN za opakowanie zawierające 10-30 tabletek. Można jeszcze doliczyć wynagrodzenie lekarza, leki te wydawane są na recepty, więc koszt wizyty to z reguły 50-150 PLN.  Bardzo trudno natomiast wycenić ewentualne szkody wywołane te leki, zdrowotne, emocjonalne, społeczne. Postaram się je przedstawić, krótko scharakteryzować i podać hipotetyczny bardzo prawdopodobny przebieg zdarzeń po nawet jednorazowym przyjęciu leku nasennego. uzależnienie od leków
czytaj dalej

Styczeń 29, 2014
by admin
Komentarze są wyłączone

Implanty zębowe

Implanty zębowe

Zdrowy człowiek

Zdrowy człowiek

Implantologia stomatologiczna stanowi obecnie najbardziej skuteczną i estetyczną metodę uzupełniania ubytków w zębach. Mimo stosunkowo wysokich kosztów, na implanty zębowe decyduje się coraz więcej osób, którym zależy szczególnie na jak najwierniejszym odtworzeniu utraconych zębów.

Jak przebiega zabieg implantologii stomatologicznej?

Implanty zębowe składają się z trzech elementów: tytanowej śruby, którą lekarz wprowadza do wnętrza kości szczęk, łącznika oraz korony protetycznej. Śruba implantu wykonana jest z tytanu, ponieważ jest to materiał całkowicie bio-obojętny. Tytan nie uczula i nie oddziałuje z polem magnetycznym.

czytaj dalej

Czerwiec 24, 2013
by admin
Komentarze są wyłączone

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnieńDziś ponownie wrócimy do tematu prywatnych Ośrodków Terapii Uzależnień, inspiracją dla tego wpisu jest rozmowa naszej redakcji z terapeutą, który pracował w jednej z podwarszawskich placówek, która szczyci się mianem Centrum Leczenia Uzależnień i redukcji stresu. To co nam opowiedział nawet śmieszne nie jest. Jednak daje ogląd sytuacji, pozwala wyrobić sobie zdanie o mentalności ludzi uważających się za specjalistów psychoterapii i tym jak traktują pacjentów. Jednym słowem chory na alkoholizm człowiek uważany jest za barana do ostrzyżenia. Weszliśmy na stronę w/w placówki, znalezione tam fakty potwierdzają podejrzenia. Tzw. szefowa tytułuje się specjalistą psychoterapii uzależnień, niestety nie podała numeru certyfikatu a w rejestrze specjalistów nie znaleźliśmy takiej osoby. Placówka nie figuruje w rejestrze zakładów wykonujących działalność leczniczą. Już te dowody świadczą, że mamy do czynienia z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstw. czytaj dalej

Czerwiec 14, 2013
by admin
Komentarze są wyłączone

Lek na alkoholizm wzbudza emocje

Ośrodek leczenia uzależnieńNiedługo minie trzy miesiące jak wszedł na rynek nowy preparat wykorzystywany w leczeniu farmakologicznym alkoholizmu – Selincro. Sama substancja chemiczna ma już długa historię, została odkryta w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednak Nalmefen jako lek zarejestrowano dopiero w lutym roku 2013. Producent udowadnia na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, że substancja ta redukuje spożycie alkoholu przez osoby uzależnione od etanolu. Lek otrzymał wąskie wskazanie do stosowania, jedynie dla przypadków osób które nie mogą utrzymać całkowitej abstynencji i spożywają dziennie ponad 60g alkoholu etylowego(w przypadku mężczyzn) i 40 g (kobiety). Wydawany jest na receptę, zaleca się aby kurację stosować pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w dziedzinie leczenia uzależnień. W Polsce jedynie jeden prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień posiada odpowiednie doświadczenie zdobyte podczas stosowania Naltrexonu, leku o podobnym działaniu i wydaje się szerszych wskazaniach. czytaj dalej

Maj 20, 2013
by admin
Komentarze są wyłączone

Zdrowie psychiczne

Zdrowy człowiek

Zdrowy człowiek

Czy kiedykolwiek ktoś z Was zastanawiał się nad tym czym jest zdrowie psychiczne. Często potocznie używamy terminów chory psychicznie, zaburzony a zdarzają się obraźliwe wyrażenia typu wariat, świr. Z ciekawością zapytaliśmy psychiatry co oznacza zdrowie psychiczne. poprosiliśmy o odpowiedź zrozumiałą dla niespecjalisty, laika w medycynie. Otóż odpowiedź nie tyla nas zdziwiła co wydała się prosta i oczywista. Okazuje się, że psychiatra badając pacjentów często musi wystawić zaświadczenie o zdrowiu psychicznym badanego. Nie może jednak z kilku przyczyn napisać tego wprost, formułuje jedynie określenia w stylu: „brak objawów choroby psychicznej” lub podobne.
Pan doktor wyjaśnienia zaczął od tego, iż każdy specjalista doskonali swój warsztat diagnostyczny, w miarę doświadczenia wzbogaca wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie psychopatologii. Psychiatria to specyficzna dziedzina medycyny, w procesie diagnozy badania dodatkowe odgrywają tylko nieznaczną rolę. Techniki obrazowania TC, MRI i np. badania krążenia mózgowego oraz techniki badań neuro-psychologicznych mogą czasami zdominować rozpoznanie wskazując na zmiany organiczne w Ośrodkowym Układzie Nerwowym. Dotyczy to tylko pojedynczych przypadków, o większości rozpoznań decyduje wiedza oraz doświadczenie kliniczne badającego.  Oczywiście największe znaczenia w tym procesie ma osobiste badanie oraz szeroki wywiad zebrany od pacjenta i jego bliskich osób. czytaj dalej

Kwiecień 26, 2013
by admin
Komentarze są wyłączone

wspierajmy hospicja

Akcje dobroczynne mają to do siebie, że nie zawsze funkcjonują tak, jak powinny. Z jakiej przyczyny? Wiele zależy od tematu akcji oraz od tego, jak dużo osób jest w nią zatrudnionych. Kwestie reklamy także są niezbędne. Jeśli reklama jest dość kiepska, ludzie nie wiedzą o danej akcji czy też problematyka zagadnienia nie została prawidłowo przedstawiona – wówczas kłopot może się zintensyfikować, a charytatywne działania spalą na panewce. Toteż nie wolno dopuścić do tego, żeby akcje charytatywne, które faktycznie pomagają pozostały zaniedbywane. czytaj dalej