Emocje

artykuły pełne emocji

91 nowych specjalistów terapii uzależnień

W dniach 14-15-16 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się XXXIII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła, że w dniach 14-16 marca 2016 roku odbyły się egzaminy certyfikujące dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Do egzaminów przystąpiło 121 osób, 117 z nich starało się o tytuł specjalisty, pozostałe 4 aplikowały do stopnia Instruktora. Ta sesja to już 33 edycja egzaminów, dotychczas w Polsce 1630 osób posiada tytuł specjalisty terapii uzależnień a 406 osób stopień instruktora. W zasadzie program szkolenia jest podobny, od specjalisty wymaga się posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego, instruktor posiada wykształcenie średnie. Specjalista może sam prowadzić zajęcia terapeutyczne, instruktor tylko pod nadzorem specjalisty.

Niestety nie wszyscy podchodzący zaliczyli egzamin pozytywnie, 20 kandydatów odpadło na etapie dopuszczenia prac, ich jakość była za słaba lub w dwóch przypadkach stwierdzono oszustwo polegające na plagiacie. Pozytywnie egzamin zaliczyło i uzyskało tytuł specjalisty terapii uzależnień 91 osób i trzy osoby otrzymały tytuł instruktora terapii. Nazwiska tych osób można sprawdzić na stronie PARP-y.

My przedstawiamy profil osoby , która z bardzo dobrym wynikiem (95% pozytywnych odpowiedzi), zdała egzamin certyfikujący: Pani mgr Justyna Kotowska specjalista terapii uzależnień od kilku lat zdobywała umiejętności i doświadczenie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medox. To wiodąca polska placówka funkcjonuje jako prywatny ośrodek leczenia uzależnień.  Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków leków oraz w leczeniu osób z podwójnym rozpoznaniem. Praca w tym OTU daje możliwość zdobycia doświadczenia w terapii HFA czyli wysoko-funkcjonujących pacjentów z problemem zależności,  oraz pacjentów ze współistniejącymi uzależnieniem i zaburzeniami nastroju lub psychotycznymi.  Jak widać zdobyte doświadczenia pozwoliły Pani magister celująco zaliczyć egzamin certyfikujący, życzymy dalszych sukcesów.

Komentarze są wyłączone