Emocje

artykuły pełne emocji

Tanie mieszkanie – 30% mniej

sprzedajemy tanie mieszkaniaJeśli pragniemy aby kupowane przez nas własne m było tanie musimy sprawdzić kilka faktów. Pomnijmy, że ma to być porządne i tanie mieszkanie. Kupując mieszkanie, kupujący winien przede wszystkim stwierdzić, czy nie jest ono obarczone hipoteką, i w tym celu przeanalizować treść prowadzonej dla niego księgi wieczystej. Księgę można przejrzeć samodzielnie, bądź zwrócić się do wydziału ksiąg wieczystych odpowiedniego sądu o wydanie odpisu z księgi.


Nadzwyczajną obserwację należy kierować na dział IV, gdzie odnotowuje się hipoteki tudzież dział III, w jakim odnotowywane są ciężary, ograniczenia również uwagi o egzekucji prowadzonej z posesji.
To niesłychanie istotne o ile ma to być sprawdzone i tanie mieszkanie. Sprawdzenia najakuratniej dopełniać wprost przed zawarciem umowy tak, aby wykreślić niebezpieczeństwo powstania nowych wpisów. Uwagę kierować powinno się też na dane o notatkach dot. wniosków o zrealizowanie wpisu, jako że stanowią one sygnał dla potencjalnego odbiorcy, iż prowadzone jest postępowanie dot. wpisu w księdze.
Nie jedynie bowiem wpis w księdze, jednak już sama adnotacja o wniosku o jego spełnienie wyklucza porękę wiary publicznej ksiąg wieczystych, a tym samym i ochronę ewentualnego odbiorcy taniego mieszkania.
Możliwe jest parę sposobów obciążeń: hipoteki zabezpieczające wierzytelności sprecyzowanych podmiotów, ograniczone prawa rzeczowe (np. użytkowanie) ciążące na nieruchomości, na koniec zadłużenie wobec gminy alternatywnie podmiotów gospodarczych. Przed zakupem mieszkania rozważnie jest stwierdzić czy egzystuje zadłużenie względem dostawców mediów czy względem urzędu miasta/gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Z uwagi na ochronę danych osobowych kupujący nie pozyska takich informacji własnymi siłami.
Może jednak domagać się od sprzedającego mieszkanie przedstawienia poświadczeń o niezaleganiu z płatnościami.

Komentarze są wyłączone