Emocje

artykuły pełne emocji

Rola emocji w życiu człowieka

Emocje to zbiór prawdy o nas samych, o tym, co czujemy, co myślimy. Faktem jest również to, że człowiek nie ma władzy nad swoimi emocjami, nie mamy wpływu na to, co, kiedy i dlaczego czujemy. Powinniśmy jednak uświadamiać sobie własne procesy emocjonalne, wiedzieć jakie bodźce wywołują w nas konkretne emocje. Dzięki temu jesteśmy w stanie kierować swoim zachowaniem w danej sytuacji. Pojawianie się uczuć jest mimowolne, ale już kierowanie nimi zależy tylko od nas. Wiedza o tym, co wywołuje w nas emocje, jest kluczowa do zrozumienia i poznania samego siebie. Emocje i uczucia wywierają istotny wpływ na zachowanie człowieka. W trakcie naszego życia rozwija się i kształtuje tak zwana dojrzałość emocjonalna. Osiągamy ją w toku rozwiązywania różnorodnych zadań społecznych, pod wpływem oddziaływań środowiska czy kontaktów z innymi ludźmi. Do charakteryzuje człowieka dojrzałego emocjonalnie? Przede wszystkim zna on swoją wartość, jako osoby, ale nie przecenia jej. Nie zniechęca się porażkami, uczy się na błędach i jest w stanie wynieść z nich coś konstruktywnego.

Komentarze są wyłączone