Emocje

artykuły pełne emocji

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pielęgnacja trawników

Piękny wygląd naszego trawnika zależy od syste­matycznie przeprowadza­nych prac pielęgnacyjnych. Podstawową zasadą jest regular­ne nawożenie, koszenie trawy oraz podlewanie. Bardzo istotną sprawą jest jakość i typ użytych mieszanek przy zakładaniu trawnika, dobranych odpowied­nio do warunków klimatycz­nych panujących w Polsce. Ist­nieją oczywiście również inne sposoby pozwalające na prze­dłużenie żywotności trawnika i wzmocnienie jego darni. Przedstawiamy Państwu narzę­dzia, które ułatwią przeprowa­dzanie dodatkowych prac pielę­gnacyjnych Waszego trawnika.

Napowietrzanie przeprowadzo­ne za pomocą aeratorów ma na celu rozluźnienie podłoża, usunięcie martwych resztek organicznych pozosta­łych po koszeniu, przy jedno­czesnym doprowadzeniu powie­trza do masy korzeniowej. Za­bieg ten ułatwi późniejsze na­wożenie i dosiewanie trawy. Na­powietrzanie należy przeprowa­dzać 2-3 razy do roku. Rynek oferuje szeroki wybór napowietrzaczy – od najprostszych do bardziej skomplikowanych. Aerator pojedynczy (1 rząd zębów tnących) jest przydatny do pie­lęgnacji trawników o niewiel­kiej i nierównej powierzchni. Aerator podwójny pozwala na lepsze dotlenienie masy korze­niowej, posiada możliwość wy­boru gęstości cięcia darni. Ae­ratory wyposażone w kółka uła­twiają napowietrzanie na więk­szych i równych powierzch­niach.

Nożyce umożliwiają podcina­nie w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych kosiarek, np. wokół drzew, krzewów, rabat etc. Duży wybór modeli pozwa­la na dobranie odpowiednich nożyc. Prezentowane nożyce posiadają ostrza wykonane z hartowanej stali pokrytej te­flonem. Możliwość obracania ostrzy zapewnia wygodną pracę w różnych pozycjach. Osobom, posiadającym duży ogród, ceniącym sobie komfort pracy polecamy nożyce akumulatoro­we – łatwe w obsłudze, lekkie i ergonomiczne. Pracują bez ładowania od 30 do 60 minut w zależności od modelu.

Komentarze są wyłączone