Emocje

artykuły pełne emocji

Ośrodek leczenia uzależnień

Klasyfikacja alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu stanowi jednostkę chorobową i zostało jako taka sklasyfikowane. Obecnie za użyteczną uznaje się klasyfikację podaną w 1970 roku. W tym przypadku alkoholizm został podzielony w następujący sposób.

Zaczyna się od epizodycznego picia nadmiernego, czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba spożywa alkohol w nadmiernych ilościach, ale w sposób nieregularny, a okresy takiego picia są krótkie.

Zdarza się, że człowiek pod wpływem alkoholu przejawia niedemonstrujące się wcześniej negatywne zachowania i cechy osobowości. Nawykowe picie nadmierne jest kolejnym etapem i jak nazwa wskazuje picie nadmierne przybiera charakter regularny i ciągły.

W tej fazie alkoholizm nie wywołuje jeszcze momentów utraty kontroli nad piciem.

Ten problem zaznacza się już w następnym stadium, czyli w nałogu alkoholowym. Jest stan całkowitego, zarówno psychicznego, jak i somatycznego uzależnienia, kiedy nie tylko odczuwamy nieopanowaną chęć picia, ale i nasz organizm gwałtownie domaga się kolejnych porcji alkoholu. W takim stanie choroba jest najbardziej zaawansowana i we znaki dają się również wszelkie uboczne skutki związane z uzależnieniem, w tym nawet zaburzenia psychiczne.

Jest to już stan przewlekłego uzależnienia, które nieleczone prowadzi w zdecydowanej większości przypadków do śmierci. Wymienia się także alkoholizm nieokreślony, którego podłoże leży na przykład w chorobie psychicznej i głównym priorytetem nie jest samo picie. Bez względu na to z jakim typem choroby mamy do czynienia, ważne jest, by jak najszybciej podjąć alkoholizm leczenie.

Komentarze są wyłączone