Emocje

artykuły pełne emocji

Ośrodek leczenia uzależnień

Fakty i mity na temat alkoholizmu

Mimo ogromnego zainteresowania tym tematem w świecie funkcjonują liczne mity na temat alkoholizmu, metod jego leczenia, rozpoznawania. Wciąż liczne środowiska negują uzależnienie od alkoholu jako chorobę, starają się oceniać chorych, przedstawiają zależność jako słabość charakteru, sposób na życie.  Nawet autorytety negują nowoczesne metody leczenia oparte na farmakologii, wciąż gloryfikują przestarzałe konfrontacyjne postawy z lat 70 XX wieku. Szczególnie widoczne jest to w środowiskach humanistycznych „terapeutów” nie posiadających nawet podstawowej wiedzy o biologicznych aspektach uzależnienia i psychopatologii.  W związku z tą sytuacją powstał serwis alkoholizm.co.Ta internetowa encyklopedia alkoholizmu, stara się rzetelnie przedstawiać pojęcia: choroba alkoholowa, wynikające z niej powikłania i skutki, związane z nią pojęcia jak problem dorosłych dzieci alkoholików, współuzależnienie,. Popularyzuje wiedzę na temat rozwoju metod leczenia zależności, rodzajów oddziaływań psychoterapeutycznych, psychoedukacji, profilaktyki, ich skuteczności. Oczywiście publikuje ważne informacje na temat zalecanych diet, sposobów readaptacji i rehabilitacji, wszystkie te teksty są profesjonalnie moderowane i sprawdzane pod względem merytorycznym przez osoby z dużym doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym.

Portal stara się przedstawić akty prawne związane z alkoholizmem, organy państwowe i samorządowe odpowiedzialne za pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim. Charakteryzuje system lecznictwa odwykowego, procedury w nim obowiązujące, instytucje leczenia przymusowego, zasady działania prawa, sądów rodzinnych, karnych, prokuratur, gminnych komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi.

Serwis działa na zasadzie social media, wpisy mogą być tworzone przez wszystkich, jednak publikacja następuje po sprawdzeniu ich merytorycznej wartości. Zapraszamy Państwa do udziału w tym projekcie, zgłaszania interpolacji i rozszerzeń, oraz korzystania z serwisu.

Komentarze są wyłączone