Emocje

artykuły pełne emocji

Emocje z punktu widzenia psychologii

Radość, gniew, smutek, zadowolenie, wstyd, poczucie winy, złość: ludzkie emocje. Towarzyszą nam od zawsze i wiążą się nierozerwalnie z naszym życiem. Mogą cechować się różnym znakiem i nasileniem. Emocje pozytywne mają za zadanie wzbudzić tendencję do podtrzymania danej aktywności czy kontaktu. Jednocześnie, długotrwałe podtrzymanie może spowodować stopniowy zanik pozytywnej emocji. Te negatywne mają prowokować do zaprzestania danej aktywności czy przerwania kontaktu. Ludzkie emocje służą przystosowaniu się człowieka do otoczenia, pełnią również niezwykle ważną rolę w procesie uczenia się. Niektóre emocje są wrodzone, inne nabywamy, uczymy się ich. Jest wiele teorii emocji. Najbardziej znaną jest koncepcja Plutchika. Twierdził on, że istnieje osiem podstawowych emocji. Są to: radość, podziw, strach, zdziwienie, smutek, niechęć, wściekłość i czujność. Są one wrodzone i mają pomóc w przetrwaniu. Z tych emocji wynikają wszystkie inne. Opracował to na przejrzystym grafie, przedstawianym w formie tak zwanego koła Plutchika.

Komentarze są wyłączone