Emocje

artykuły pełne emocji

Emocje, afekty, uczucia

Wyróżnia się trzy cechy procesów emocjonalnych. Pierwsza z nich to treść emocji, określająca znaczenie bodźca. Druga cecha, natężenie wiąże się z wielkością jego wpływu na nasze myśli, zachowanie. Jest jeszcze znak emocji, pozytywny lub negatywny. Wszystkie procesy emocjonalne dzieli się zwyczajowo na emocje, afekty i uczucia. Te ostatnie to ustosunkowanie się do czegoś: do osoby lub obiektu. Człowiek w ten sposób odzwierciedla swój stosunek do rzeczywistości. Uczucia są niejako interpretacją emocji. Afekt jest uczuciem powstającym pod wpływem silnych bodźców z zewnątrz. Działają one zwłaszcza nagle, są to: złość, gniew, radość, strach, rozpacz. Poza tym wyróżniamy również nastroje. Co różni je od uczuć? Przede wszystkim natężenie i czas trwania. Nastroje są długotrwałe, a ich siła jest słabsza. Nastrojem może być zadowolenie, przygnębienie, tęsknota czy smutek. Gdy mamy na myśli trwałe skłonności człowieka do przeżywania określonych uczuć i afektów, mówimy o namiętnościach. Wyróżniamy również sentymenty, które odnoszą się do sympatii lub antypatii danej osoby.

Komentarze są wyłączone